top of page
Klavírista, cembalista a hráč na varhanní pozitiv Martin Smutný vystudoval klavír na Konzervatoři Pardubice ve třídě Jany Turkové a Jaroslavy Pěchočové. Poté byl studentem Fakulty umění Ostravské univerzity ve Ostravě ve třídě Ivo Kahánka. Absolvoval také různé mistrovské kurzy a konzultace u klavíristů Jana Jiraského, Jiřího Skovajsy, Miroslava Langera, Borise Krajného, Ivana Kláského a cembalistů Giedré Lukšaité–Mrázkové, Petry Ždárské, Filipa Dvořáka, Ilony Růčkové a dalších.
Sólově vystupoval s Komorní filharmonií Pardubice, Janáčkovou filharmonií Ostrava a Moravskou filharmonií Olomouc. Od roku 2012 je členem Ensemblu Damian, s nímž pravidelně koncertuje, natáčí CD a vystupuje na festivalech jako Smetanova Litomyšl, Opera Praha, MHF Petera Dvorského, Baroko Olomouc či Opera Schrattenbach. Jako sólista Ensemblu Damian provedl s úspěchem novodobou premiéru cembalového koncertu Josefa Antonína Štěpána.
Martin - Petra Williams.jpg
Věnuje se komorní hře (např. trio Aperto, Musica Excelsia, Motus Harmonicus a další.) a korepeticím (spolupracoval např. s Kristýnou Vylíčilovou, Barborou Poláškovou, Jiřím Přibylem a dalšími). Od roku 2011 je učitelem klavíru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc a od roku 2019 také externistou na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého.
Zpět na
bottom of page